Един от завършените ни проекти за вътрешен дизайн.