За повече информация относно различните видове отпадъци с които ни е позволено да работим

може да погледнете прикаченият pdf файл или да се свържете с нac чрез дадените контакти

Строителство
Вътрешен Дизайн